iso 9001, iso 9001 belgesi, iso 22000, tse hizmet yeterlilik belgesi, iso 9000 kalite belgesi, iso danışmanlık eğitim ve kalibrasyon izmir, iso9000 izmir, ıso 9001,izmir iso 14001, iso14001 izmir
iso 9001 izmir
Eurocons Eğitim ve Danışmanlık Anasayfa

BAŞVURU REFERANSLAR

Kurumsal
Hizmetler
Bilgi Bankası
Eğitimler
İletişim
 
izmir danışmanlık ve eğitim hizmetleri
Denetim Öncesi Danışmanlık Hizmeti
KOSGEB Destekleri, Belgelendirme
94/25/AT - 94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği
TS 13805 Hizmet Yeterlilik Belgelendirme (HYB)
   
 
94/25/AT - 94/25/EC Gezi Tekneleri Yönetmeliği

Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Yönetmeliklerinde tanımlanmış; yönetmelik şartlarını sağlayan ürünlere CE işareti konulması zorunlu tutulmuştur. CE işaretinin konulabilmesi için ilgili yönetmeliğin gereklerinin sağlanması, bazı ürünlerde ürünün risk faktörüne bağlı olarak üreticiye bırakılmıştır.
Bu Yönetmelik; tam boyu 2,5 metre ile 24 metre arasında olan, herhangi tipteki gezi ve spor amaçlı tekneleri ve Ek-2’de belirtilen bileşenleri kapsar. Gezi amaçlı olarak piyasaya arz edildiğinde, kiralık veya gezi tekneciliği eğitimi için kullanılan gezi tekneleri de bu Yönetmeliğin kapsamı dâhilindedir. Gezi Teknelerinin bileşenleri şunlardır:

 • Tekne içine yerleştirilmiş ve kıçtan tahrikli motorlar için tutuşmadan koruma donanımı,
 • Dıştan takma motorlarda, motor viteste iken ilk hareketi önleme donanımı,
 • Dümen simitleri, dümen mekanizmaları ve kablo donanımları,
 • Yakıt tankları, yakıt boruları ve hortumları,

Hazır (prefabrik) kaporta ve lumbuzlar.

CE Danışmanlık Süreci

 1. CE İşaretlemesi Yapılacak ürünün incelenmesi ve Direktif tespiti, standart tespiti
 2. Çalışma süresi belirleme ve sözleşme
 3. Risk Analizi ve değerlendirme
 4. Denizcilik Müsteşarlığı tarafından yayınlanan 2007/4 tebliğe göre belirlenmiş teknik standartların temini
 5. Risk analizi sonucuna göre gerekli ise yapılması gereken testlerin belirlenmesi
 6. Ürünlere ilişkin talimat ve  kullanma kılavuzlarının normlara ve teknik spesifikasyonlara göre düzenlenmesi
 7. Teknik Dosyanın Hazırlanması
 8. Uygunluk Beyanının (Deklerasyonun) hazırlanması veya teknik dosyanın onaylanmış kuruluşa gönderilmesi
CE İşaretlemesinin Yapılması

CE Belgelendirme Süreci

  -  Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde tasarım kategorisi ve tekne boyuna bağlı olarak üreticinin seçebileceği modüller tanımlanmaktadır.

  -  Uygunluk Değerlendirilmesi yapılacak gezi teknesi veya bileşenin tipi, boyutları ve seçilen modül dikkate alınarak, Gezi Tekneleri Yönetmeliği doğrultusunda, yönetmeliğe ve ilgili standartlara uygunluk yönünden incelenir;

  -  Gezi teknesi veya bileşenleri, Teknik Dosya’ya uygunluk yönünden, yerinde kontrol edilir, gerekli testler yapılır. Ürüne uygulanan modüle göre kontrol, deney ve testler tamamlandıktan sonra, bir rapor düzenlenir. Bu raporda, yapılan kontrol, deney ve testler yazılır; ilgili uyumlaştırılmış standartlar belirtilir; teknenin bu standartlara uygunluğu kanıtları ile yazılır.

  -  Sonuçların değerlendirilerek uygunluğun belirlenmesinin ardından uygulanan modüle göre Yetkilendirilmiş Kuruluş (Notified Body), AT Tip İnceleme Belgesi ve/veya Uygunluk Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine, CE işareti kullanma hakkı verilir.

  Standartlar ve Referans Numaraları
  Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca AB direktifi kapsamındaki standartlardan TSE tarafından uyumlaştırılmış olanların standart listesi şu şekildedir.

  Standart Listesi (.pdf)
  Modüller (.pdf)

  Bu Yönetmelik Aşağıda ki ürün ve bileşenleri kapsamamaktadır.

  • Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dahil, imalatçısı tarafından sadece yarış için tasarımlanmış ve etiketlenmiş tekneler,Kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisikletleri,
  • Yelkenli kayaklar
  • Motorlu kayaklar, kişisel deniz araçları ve diğer benzeri motorlu deniz araçları,
  • İmalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenmiş olması şartıyla, 1950 yılından önce tasarımlanmış tarihi teknelerin orijinal malzemelerden tek olarak üretilen kopyaları,
  • Sonradan piyasaya arz edilmemesi şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler,
  • İmalatını takiben beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kendi kişisel kullanımı için imal edilen tekneler,
  • Bu maddenin birinci fıkrasına aykırı olmaksızın, ticari amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran, özellikle; 15 DWT veya daha büyük olan, 15 m3 veya daha büyük hacimli eşya taşıma amaçlı olmayan, deplasmanı 15 m3 ten az olanlar da dahil olmak üzere tekneleri çekmek veya itmek için kullanılan iç su yolu tekneleri,
  • Denizaltılar,
  • Hava yastıklı tekneler,
  • Ayaklı tekneler
  • Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce piyasada bulunan gezi tekneleri ve bileşenleri.

 

 
 
Kısayollar: iso 9001:2008 | iso 27001 belgesi | iso 22000 | iso 9001 izmir | iso belgesi | marka tescil S.S.S | Şartlar ve Gizlilik | Site Haritası

© 2018 Bu sitenin tüm hakları EUROCONS LTD. ŞTİ.' ne aittir. Şirket, EUROCONS ® markası ile CE - TSE - TSEK - Hizmet Yeterlilik Belgesi - ISO Serisi (9001-14001-18001-22000-13485-16949) standartları konularında danışmanlık hizmetleri vermektedir.

izmir seo uzmanı